Judith Groot

In mijn werk ben ik secuur. Ik sta voor mijn cliënten maar probeer wel altijd om de geschillen in overleg op te lossen. Soms lukt dat niet of kan het niet en dan schroom ik niet om de rechter in te schakelen. Bij alles wat ik doe houd ik wel de menselijke maat in het vizier.  

Ik heb mij in de ruim 25 jaar dat ik advocaat ben gespecialiseerd in het familie- en jeugdrecht. Daarnaast sta ik slachtoffers bij in het strafproces en bij het verkrijgen van schadevergoeding. Ik neem deel aan het piket Juridische Opvang van Slachtoffers van zedenmisdrijven en ben aangesloten bij de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS).