Kosten

Groot Advocatuur verleent rechtshulp tegen een redelijk tarief. De hoogte van het actuele tarief is telefonisch op te vragen. Er worden met u duidelijke afspraken gemaakt over de kosten en de declaratie van de kosten.

Voor on- en minvermogenden bestaat de mogelijkheid van door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Groot Advocatuur is toegelaten tot het systeem van gefinancierde rechtsbijstand; toevoeging geheten. Aan het verlenen van rechtshulp onder toevoeging is in de meeste gevallen een eigen bijdrage gekoppeld, die is echter eenmalig verschuldigd, behoudens een paar uitzonderingen.

Welke voorwaarden gelden om voor een toevoeging in aanmerking te komen is na te lezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rechtsbijstand.nl

Lees over de hoogte van de eigen bijdrage van toevoegingen en inkomensgrenzen: www.rechtsbijstand.nl/mediation-rechtsbijstand/hoeveel-betalen/

Heeft de rechtshulp onder toevoeging tot een resultaat geleid in de zin van dat u een bedrag van € 16.874,= of meer heeft ontvangen of een vordering tot een dergelijk bedrag heeft toegewezen gekregen, dan kan de toevoeging met terugwerkende kracht door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingetrokken. Lees meer over de gevallen waarin en de wijze waarop deze resultaatsbeoordeling plaatsvindt: www.rechtsbijstand.nl/krijg-mediation-rechtsbijstand/resultaatbeoordeling/wanneer-alsnog-betalen/

Als een toevoeging wegens het behaalde resultaat wordt ingetrokken, dient u de kosten van rechtsbijstand met terugwerkende kracht alsnog zelf te betalen.